Duurzaamheid

Duurzame kozijnen - planning voor de toekomst

Duurzaamheid is een wenselijk doel bij elke bouwactiviteit - zowel bij nieuwbouw als bij modernisering. Hier kan veel worden bereikt door simpelweg moderne ramen te plaatsen. Naast hun effectieve warmte-isolatie overtuigen hoogwaardige vinyl ramen door hun grondstof- en energiebesparende productie. En aangezien ze bijna volledig kunnen worden gerecycleerd, leveren ze ook een waardevolle bijdrage tot meer duurzaamheid aan het einde van hun levenscyclus.

Inhoudsopgave

  • Duurzaamheid: van economie naar ecologie
  • Een uitgebreid perspectief
  • Behoud van hulpbronnen begint met het raamprofiel
  • Moderne ramen betekenen energie-efficiëntie
  • Recycling sluit de materiaalkringloop

Duurzaamheid: van economie naar ecologie

Duurzaamheid is een van de bepalende kwesties van onze tijd. In de particuliere sector, maar ook in de economie, wordt erkend dat het van belang is te handelen op een wijze die zuinig omgaat met de hulpbronnen. De bouwsector vormt daarop geen uitzondering - niet in de laatste plaats omdat de kwestie van de duurzaamheid een rol speelt bij de beslissingen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de bouw. Dit geldt zowel voor particuliere klanten als voor industriële, commerciële en publieke klanten. De bouwsector kan namelijk een aanzienlijke bijdrage leveren aan een duurzamere levenswijze en economie, met name wat betreft klimaatbescherming. De bouwsector is immers verantwoordelijk voor 14% van alle CO emissies in Duitsland , en het wereldwijde aandeel bedraagt maar liefst 38%.2

Duurzaamheid

Zorgen voor voordelen op lange termijn

Hoe actueel het begrip duurzaamheid ook is, het is niet nieuw. Het werd voor het eerst expliciet gemaakt in het begin van de 18e eeuw, namelijk met betrekking tot duurzame bosbouw. De eis in die tijd was om slechts zoveel hout te kappen als er in dezelfde tijd weer aan zou groeien. Op die manier kan een inkrimping van het bomenbestand worden voorkomen en kunnen op lange termijn stabiele opbrengsten worden bereikt. Het duurzaamheidsbeginsel kan op dezelfde manier worden veralgemeend: alle levende en niet-levende componenten van het milieu - behalve grondstoffen bijvoorbeeld ook bodem en atmosfeer - mogen niet meer worden gebruikt dan hun regeneratievermogen toelaat.

Houtstapel

Een uitgebreid perspectief

Levenscyclus van het vinylraam

Een strikte toepassing van dit beginsel op de bouwsector zou betekenen dat een gebouw in totaal zo weinig mogelijk energie nodig heeft en dat uiteindelijk alleen grondstoffen worden gebruikt die opnieuw kunnen worden verbouwd of gerecycleerd. Aan de veelbesproken energie-efficiëntie wordt dus materiaalefficiëntie toegevoegd en de nuttige levensduur wordt aangevuld met bouw- en sloopwerkzaamheden. Een dergelijke uitgebreide en tegelijkertijd gedetailleerde algemene balans kan des te gemakkelijker worden opgesteld omdat voor veel bouwmaterialen, bouwelementen en energiebronnen reeds afzonderlijke balansen beschikbaar zijn.

Behoud van hulpbronnen begint met het raamprofiel

Het voorbeeld van het raam is een goede illustratie van de factoren die de duurzaamheidsbalans van een bouwelement beïnvloeden. De eerste stap is de productie van de raamprofielen. Kunststof ramen worden geëxtrudeerd uit PVC, voor de synthese waarvan weer aardolieproducten en steenzout nodig zijn. Als gevolg van moderne raamrecycling kan nieuw PVC echter steeds vaker worden vervangen door hoogwaardig PVC-recyclaat, en dat zonder kwaliteitsverlies. Bij de profielproductie van VEKA is het aandeel van dit duurzame gerecyclede materiaal al 26 procent.

De technisch veeleisende profielextrusie biedt ook diverse aanknopingspunten voor meer duurzaamheid op het gebied van energiebehoefte. In het kader van bedrijfsbrede initiatieven is het elektriciteitsverbruik bij VEKA in ongeveer 15 jaar tijd gehalveerd. Het eigen ideeënbeheersysteem van het bedrijf heeft hierbij een grote rol gespeeld: de medewerkers kennen hun werkplek door en door en doen steeds weer suggesties voor succesvolle optimalisaties. Ook het feit dat de extrusielijnen veel ruimte innemen, heeft een gunstig effect - des te meer stroom produceert VEKA met fotovoltaïsche installaties op de haldaken.

Met een speciaal aangelegde moerasbiotoop bij het hoofdkantoor in Sendenhorst minimaliseert de systeemleverancier ook het waterverbruik. Het proceswater voor het koelen van de extrusielijnen komt uit deze biotoop. Daarna stroomt het terug naar de biotoop, aangevuld met regenwater, en wordt het behandeld in de aangelegde wetland voor hergebruik. De verwerkingscapaciteit van dit circulatiesysteem bedraagt maar liefst 136 miljoen liter per jaar.

VEKA Biotoop

Moderne ramen betekenen energie-efficiëntie

Oude gebouwen zijn doorgaans uitgerust met zeer eenvoudige ramen die nog niet de prestaties van moderne ramen hebben. De gevolgen kunnen worden geïllustreerd door een vergelijking: hoewel ramen in oude woongebouwen slechts ongeveer 10% van de gebouwschil uitmaken, zijn zij verantwoordelijk voor tot 50% van het warmteverlies. Dit maakt modernisering, waarbij warmte-isolerende ramen worden geïnstalleerd met behulp van de modernste technologie, des te effectiever - niet in de laatste plaats wat betreft de stookkosten.

Ramen voorkomen niet alleen dat warmte ontsnapt. Ook de zonnewinsten uit invallende zonnestraling, waarvan de thermische energie dan effectief in het gebouw wordt vastgehouden, kunnen de verwarmingsbehoefte merkbaar verminderen. Dit geldt met name voor ramen op het zuiden en balkon- of terrasdeuren, en hier nog meer voor de royale elementen van de moderne architectuur. Overmatige opwarming in de zomer kan gemakkelijk worden voorkomen door elegante zonweringsoplossingen.

Winst van zonne-energie: efficiënte raamelementen laten zonnestraling binnen en verminderen het verlies van thermische energie.

Recycling sluit de materiaalkringloop

De duurzaamheidsbalans van het raam kan alleen compleet zijn als ook de fase na gebruik wordt meegenomen. Ramen van alle gangbare kozijnmaterialen kunnen zonder problemen worden gerecycleerd - afgezien van de energiebesparing door de goede warmte-isolatie gedurende vele jaren is dit een van de belangrijkste factoren voor hun duurzaamheid.

VEKA heeft in 1993 het initiatief genomen om kunststof ramen te recyclen. In die tijd nam de bedrijvengroep in Behringen (Thüringen) de eerste recyclagefabriek voor PVC ramen en deuren in gebruik. Al snel werd bewezen dat de recyclage van PVC-ramen zeer goed werkt en ook economisch haalbaar is. De fabriek in Thüringen heeft inmiddels gezelschap gekregen van twee andere in Groot-Brittannië en Frankrijk. De gecombineerde jaarlijkse capaciteit van de drie fabrieken bedraagt 100.000 ton ramen en deuren, alsook rolluiken en kunststofprofielen.

Het door VEKA ontwikkelde recyclingproces levert PVC-granulaat op dat qua kleur en soort nagenoeg zuiver is en zonder kwaliteitsverlies rechtstreeks kan worden gebruikt voor de productie van nieuwe raam- en deurprofielen. Bovendien hopen ferro- en non-ferrometalen, glas en afdichtingsrubber zich op als andere materiaalfracties, die op hun beurt opnieuw kunnen worden gebruikt. Op die manier wordt het hele plastic raam effectief hergebruikt: Zo wordt de materiaalkringloop gesloten en kunnen nieuwe kunststoframen worden geproduceerd op een manier die des te efficiënter is wat de duurzaamheid ervan betreft.