Afdruk

Uitgever:

VEKA AG
Dieselweg 8
D-48324 Sendenhorst

Telefoon: +49 (0) 2526 29-0
Fax: +49 (0) 2526 29-3710

E-mail: info@veka.com
Internet: www.veka.com

Raad van bestuur:

Andreas Hartleif (voorzitter), Pascal Heitmar (Vice-voorzitter), Josef L. Beckhoff, Elke Hartleif

Voorzitter van de raad van toezicht: Dr. Andreas W. Hillebrand

Zetel van de vennootschap: Sendenhorst

Arrondissementsrechtbank Münster HRB 8282

Omzetbelasting-ID:

Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27a Umsatzsteuergesetz:

DE 123995034

Copyright © 2022

Alle rechten voorbehouden

Alle gegevens binnen dit domein/deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende worden gebruikt. Links naar deze pagina mogen alleen naar de homepage worden gemaakt. Reproductie van informatie - met uitzondering van persberichten en daarin verstrekte gegevens/afbeeldingen - binnen andere sites of media is niet toegestaan.

Contact e-mail: info@veka.com

Verantwoordelijk in de zin van § 18 lid 2 MStV:

Infocenter: Ina Miehe, VEKA AG, Dieselstraße 8, 48324 Sendenhorst, Duitsland.

Persberichten: Barbara Oermann, VEKA AG, Dieselstraße 8, 48324 Sendenhorst.

Disclaimer:

De auteurs zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteurs met betrekking tot materiële of ideële schade, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid van de auteurs. Voor zover direct of indirect wordt verwezen naar links die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteurs liggen, zijn de auteurs alleen aansprakelijk als zij van de inhoud op de hoogte waren en het voor hen technisch mogelijk en redelijk zou zijn geweest om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. Als er schade ontstaat door het gebruik van daar gepresenteerde informatie, is alleen de auteur van de betreffende pagina's aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina's heeft gelinkt. Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.