Renovatie project in Venlo

Renovatie project in Venlo

Casinoflat windbelasting: wel energiesprong, geen huurverhoging!

Woningcorporatie Woonwenz heeft een ambitie: in 2021 moet de totale woningvoorraad gemiddeld energielabel B hebben. De onlangs afgeronde renovatie van de Casinoflat in Venlo-Oost heeft het doel weer dichterbij gebracht. Projectleiders Bert van Lier van Woonwenz en Peter Wijen van Driessens vertellen hoe dat ging.

De Casinoflat was ooit echt een seniorenflat, maar tegenwoordig wonen er ook veel jonge mensen. De flat is 50 jaar oud, maar nog altijd zeer populair bij huurders. “Dat komt door de fraaie ligging in het groen. Een ander pluspunt is de ontmoetingsruimte waar mensen elkaar kunnen treffen”, aldus Van Lier. Om de exploitatie van de flat met minstens 25 jaar te verlengen, besloot Woonwenz tot een grootschalige renovatie. Speerpunten: verbetering van de uitstraling, verhoging van het wooncomfort en upgrading van het energielabel.

Grootscheepse operatie

Woonwenz bereidde de bewoners voor op het project. “Op een bijeenkomst voor alle bewoners is een presentatie gegeven. In huiskamergesprekken hebben we vervolgens met de alle bewoner(s) apart gesproken over de werkzaamheden, planning en overlast.” Het project nam ruim een jaar in beslag. Er is dan ook heel wat werk verricht. “De flat heeft compleet nieuwe energiezuinige gevels gekregen, op basis van houtskeletbouw met een PIR-isolatie van 90 mm. Alle woningen zijn voorzien van een energiezuinig ventilatie en verwarmingssysteem in één. Waar nodig zijn wanden en vloeren van woningen geïsoleerd.” Ook qua wooncomfort en uitstraling is de flat up-to-date gebracht. “De liften zijn vernieuwd, de bewegwijzering is vervangen en de meterkasten zijn gemoderniseerd. Galerijvloeren zijn opnieuw gecoat. De entree is opgewaardeerd. De kopgevels zijn opnieuw bekleed en de flat is geschilderd.”

Planning beperkt overlast

Zo’n 15 bedrijven leverden hun bijdrage aan deze grootschalige renovatie. Een ervan was Driessens in Panheel, specialist in kozijnvervanging en gevelrenovatie. “We zijn bij het project betrokken geraakt via een aanbesteding”, zegt Wijen “De planning vormde daarin een belangrijke eis. We moesten het zo regelen dat de bewoners zo weinig mogelijk overlast zouden ondervinden.” “Het verwijderen en plaatsen van de kozijnen was hierin leidend”, bevestigt Van Lier. “De achtergevel is het eerst aangepakt”, aldus Wijen. “Zo hoefden geen oude materialen langs een nieuwe voorgevel te worden gesjouwd, wat toch een risico is. Per woning namen de gevelwerkzaamheden drie dagen in beslag. We plaatsten stofschermen, zodat de mensen in de woning konden blijven. De eerste dag werden de oude kozijnen verwijderd én de nieuwe kozijnen geplaatst. ’s Avonds was de woning dan wind- en waterdicht. Op de tweede dag werkten wij de kozijnen af. Andere bedrijven gingen aan de slag met het plaatsen van elektra en verwarming. Aan het eind van de derde dag was de woning dan klaar.” Het verticaal transport van de kozijnen was aanvankelijk lastig. Via de lift vervoeren kostte te veel tijd. “Dat hebben we opgelost door met een hefsteiger te werken.”

Kunststof kozijnen

In de achtergevel werden een kunststof kozijn met het verdiepte profiel SOFTLINE 82 van VEKA toegepast. “Daardoor konden we met gelijke dikte aansluiten op de houten prefabdelen en de isolatiebeplating. Deze VEKA profielen zijn ook gekozen om tocht en koudeval te voorkomen. In de voorgevels zijn kozijnen op basis van SOFTLINE 82 AD van VEKA toegepast.” Het plaatsen van de achtergevel had meteen positief effect, merkte Van Lier. “Bewoners zeiden dat er veel minder geluid was en dat ze geen last meer hadden van eventuele tocht.”

Resultaat

In de oude situatie hadden de woningen van de Casinoflat een F- of G-label. In de nieuwe situatie zijn de 12 woningen van de bovenste verdieping opgewaardeerd, inclusief een zonnepaneel, naar een B-label en de overige 108 woningen naar een A-label. “Wat bewoners besparen op de energierekening komt volledig aan henzelf ten goede, uiteraard wel afhankelijk van hun eigen verbruiksgedrag. Woonwenz voert dit soort investeringen in energiezuinigheid zonder huurverhoging voor de zittende huurders uit. Het was voor bewoners een pittig project, maar het is goed verlopen”, besluit Van Lier. Wijen kijkt ook tevreden terug. “Zo’n hoogbouwproject heeft uitstraling, vind ik zelf. En voor Driessens is het een mooi visitekaartje. We hebben weer bewezen dat we dit soort projecten op hoogte goed aankunnen.”

Projectinformatie

Renovatie project in Venlo

Impressies

Renovatie project in Venlo
Renovatie project in Venlo
Renovatie project in Venlo
Renovatie project in Venlo
Renovatie project in Venlo