Kunststof-kozijnenindustrie neemt 50% voor haar rekening

VinylPlus: in 2030 recyclen pvc-fabrikanten 1 miljoen ton

Kunststof-kozijnenindustrie neemt 50% voor haar rekening

Het Europese duurzaamheidsprogramma VinylPlus schroeft de recyclingambities op. Zo committeert VinylPlus zich in het tienjarenplan 2020-2030 aan verdere uitbreiding van pvc- recycling. De kunststof-kozijnenindustrie, waarvan VEKA een vooraanstaand vertegenwoordiger is, gaat hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Onder het document dat de in het tienjarenplan gemaakte afspraken bevestigt, staat ook de handtekening van Andreas Hartleif, CEO van VEKA en lid van het bestuur van VinylPlus.

Uitbreiding van de recyclingactiviteiten is de eerste van drie wegen naar duurzame ontwikkeling die in het nieuwe tienjarenplan worden benoemd. De tweede weg is dat de aangesloten pvc-fabrikanten zich ontwikkelen naar CO2-neutraliteit en hun milieuvoetafdruk verminderen. De derde weg is dat VinylPlus wereldwijde coalities en samenwerkingen aangaat om zo de door Verenigde Naties geformuleerde SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) te realiseren. De tweede en de derde weg zijn niet vertaald in kwantitatieve doelen. Dit artikel zal zich concentreren op de uitbreiding van de pvc-recycling (eerste weg) en hoe die tot stand kan komen.

Voorgeschiedenis

Deelnemers aan het Europese duurzaamheidsprogramma VinylPlus zijn pvc-fabrikanten uit de 27 EU-landen, Noorwegen, Groot-Brittannië en Zweden. De recyclingprestaties van de deelnemers mogen gezien worden. Sinds 2000 recycleden zij 6,5 miljoen ton pvc, waarmee de uitstoot van 13 miljoen CO2 werd voorkomen. Elk jaar werd er meer gerecycled totdat in 2019 een voorlopig hoogtepunt werd bereikt: 771.313 ton gerecycled pvc in nieuwe producten. De target van 800.000 ton gerecycled pvc in nieuwe producten voor 2020 leek eenvoudig haalbaar. COVID-19 gooide echter roet in het eten: in 2020 kon uiteindelijk maar 730.000 ton gerecycled worden. De daling werd veroorzaakt doordat in de eerste helft van 2020 de recyclingcapaciteit in heel Europa kelderde, aangezien veel bedrijven gedwongen werden in lockdown te gaan. De tweede helft van 2020 kenmerkte zich vervolgens door krachtig herstel; maar dit kon het verlies van het eerste halfjaar niet volledig goedmaken.

Ambities

In het tienjarenplan 2021-2030 committeren de aangesloten pvc-fabrikanten zich aan doorgroei van de recyclingprestaties naar 900.000 ton in 2025 tot 1 miljoen ton in 2030. De kunststof-kozijnenindustrie zal in 2030 naar schatting zo’n 50% van de recyclingcapaciteit van VinylPlus voor haar rekening nemen. Met deze ambitie bevestigen de bij VinylPlus aangesloten fabrikanten afspraken die zij met de Europese Commissie hebben gemaakt.

Kans: de renovatiegolf

Het lijkt een realistisch doel: opschalen tot 1 miljoen gerecycled pvc in 2030. Want de omstandigheden zijn gunstig. De Europese Unie heeft immers een maatregelenpakket gemaakt voor het realiseren van de renovatiegolf. In alle EU-landen zullen de nationale regeringen in de komende jaren de renovatie dus krachtig stimuleren. Met als gevolg dat er heel veel oude kozijnen vervangen zullen worden. Renoveren met nieuwe, optimaal isolerende kozijnen is één van de snelste en effectiefste methodes om het energiegebruik te verminderen en de CO2-uitstoot terug te dringen.

VEKA blijft investeren in recycling

In de renovatiegolf kan VEKA een belangrijke rol spelen. VEKA was en is namelijk een pionier op het gebied van recycling. In 1993 richtte VEKA de eerste productiefaciliteit voor volautomatische recyclingop. Tegenwoordig beschikt VEKA Umwelttechnik, de recyclingdivisie van VEKA, over fabrieken in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. VEKA Umwelttechniek is daarmee Europa’s grootste en modernste recycler van oude kunststof kozijnen en productieafval. Inmiddels heeft VEKA Umwelttechnik al een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton. Ondertussen blijft VEKA investeren in uitbouw van de recyclingcapaciteit en optimalisatie van de verwerkingstechniek om de circulariteit van de productieketen te verbeteren.

Succesfactor: volledig benutten van de recyclingcapaciteit

De Nederlandse VEKA-partners en een Nederlandse inzamelaar hebben een groeiend aandeel in de recyclingcapaciteit van VEKA. Voor Nederland en de andere Europese landen geldt dat dé succesfactor voor pvc-recycling het benutten van de recyclingcapaciteit is. Aan ieder die bij renovatie betrokken is – van huiseigenaren tot en met aannemersbedrijven – doet VEKA dan ook een dringende oproep: gooi end-of-life kunststof kozijnen niet ergens weg, maar geef ze aan een VEKA-partner. De kozijnen zullen dan niet worden verbrand of bij het afval terechtkomen. In plaats daarvan zullen ze worden opgenomen in de productieketen voor recycling. Als iedereen aan deze oproep gehoor geeft, zal de circulaire economie een krachtige, duurzame impuls krijgen!