Europa’s grootste recycler van kunststof kozijnen verwerkte 100.000 ton

VEKA recyclecapaciteit in 2020 naar recordhoogte

Europa’s grootste recycler van kunststof kozijnen verwerkte 100.000 ton

In 2020 scherpte de Europese Unie (EU) haar klimaatdoelstelling voor 2030 aan. De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 minstens tot 55% onder het niveau van 1990 gedaald zijn. Eerder was het doel nog een daling van 40% ten opzichte van 1990. Welke bijdrage levert de kunststof-kozijnenindustrie aan het realiseren van deze klimaatdoelstelling? En welke duurzaamheidsinspanningen levert VEKA?

Vooraanstaande Europese pvc-fabrikanten, waaronder VEKA, nemen deel aan het Europese duurzaamheidsprogramma VinylPlus. Bij de start van het programma namen de deelnemers de verplichting op zich om in 2020 800.000 ton per jaar te recyclen. VEKA is hierbij actief betrokken. Diverse VEKA-medewerkers nemen deel aan werkgroepen van VinylPlus en VEKA CEO Andreas Hartleif is lid van het bestuur van VinylPlus.

PVC-recycling VinylPlus naar nieuw record

De recyclingprestaties van de VinylPlus-deelnemers vormen een gestaag stijgende lijn. Vanaf 2000 tot en met 2019 is bijna 6 miljoen ton pvc gerecycled, zoals bovenstaande grafiek laat zien. In 2019 werd alweer een nieuw record gevestigd: er werd 771.313 ton gerecycled, 31.788 ton meer dan in 2018. Hiermee realiseerden de PVC-fabrikanten in VinylPlus tevens een reductie van 1,5 miljoen ton op hun CO2-uitstoot. De cijfers van 2020 zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat het doel van 800.000 ton gerecycled pvc is gehaald.

Groot aandeel van kunststof-kozijnenindustrie

Bovenstaande grafiek laat ook zien dat binnen VinylPlus de kunststof-kozijnenindustrie inmiddels 47% van de totale hoeveelheid gerecycled pvc voor haar rekening neemt. VEKA speelt hierbij een voortrekkersrol. Meer dan 25 jaar geleden richtte VEKA de eerste productiefaciliteit voor volautomatische recycling op. Inmiddels beschikt VEKA Umwelttechnik, de recyclingdivisie van VEKA, over fabrieken in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. VEKA Umwelttechnik is daarmee Europa’s grootste en modernste recycler van oude kunststof kozijnen en productieafval. Van de recyclecapaciteit van 75.000 ton per jaar in 2018 is VEKA doorgegroeid naar de in 2020 gerealiseerde recyclecapaciteit van 100.000 ton. De Nederlandse VEKA-partners en een Nederlandse inzamelaar hebben hierin een groeiend aandeel.

VinylPlus-productlabel biedt garanties

De duurzaamheidsinspanningen van de kunststof-kozijnenindustrie worden zichtbaar gemaakt met het VinylPlus-productlabel ‘Verified Vinyl’. Dit keurmerk voor kunststof kozijnen biedt aantoonbare garanties, onder meer ten aanzien van de duurzame inkoop van het profielmateriaal, de energie-geoptimaliseerde productie en het hoge aandeel van gerecycled pvc in het profiel. Een fabrikant van kunststof kozijnen moet dan ook aan uiterst strenge certificeringseisen voldoen om het VinylPlus-productlabel te verwerven.

VEKA SOFTLINE profielsystemen gecertificeerd

In 2018 hoorde VEKA bij de eerste ondernemingen die het VinylPlus-productlabel mochten dragen. Na een audit werden de VEKA kozijnprofielsystemen SOFTLINE 70, 76 en 82 (AD, MD en NL) gecertificeerd met het keurmerk. In 2020 heeft een tweede succesvolle audit plaatsgevonden. Kozijnfabrikanten kunnen er dan ook zeker van zijn dat VEKA uitsluitend inkoopt bij gecertificeerde leveranciers, een zeer efficiënt energiemanagementsysteem volgens ISO 50001 toepast en hoofdprofielen produceert die gemiddeld voor 50% uit gerecyclede kunststof bestaan.

Duurzaam ondernemen

VEKA staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoord omgaan met klanten, medewerkers, maatschappij en milieu. In 2019 heeft VEKA hiervoor het ondernemingsbrede beleid geformuleerd. Hierin is onder meer nadrukkelijk gekozen voor een systematische verduurzamingsaanpak, met als speerpunten terugdringen van het energieverbruik, verantwoord watergebruik en doorontwikkeling van de recyclingactiviteiten. Op deze gebieden zijn aansprekende resultaten behaald. Zo is het energieverbruik op de productieplant in Sendenhorst met meer dan 40% verminderd in de periode 2005-2020. Afvalwater wordt al vele jaren met behulp van planten gezuiverd en hergebruikt. Daarnaast VEKA staat klaar om de recyclingcapaciteit verder uit te breiden en zo een nog grotere bijdrage te leveren aan de Europese klimaatdoelstelling.

Recycling: impasse bij EU

Op het gebied van recycling doet zich echter een probleem voor. Een voorstel van de Europese Commissie over het behandelen van recyclaat in kozijnen is in februari 2020 afgewezen door het Europese parlement. Daardoor is een impasse ontstaan. Als de bestaande, goed functionerende praktijk van recycling door de EU ineens niet meer ondersteund wordt, is het voor een onderneming als VEKA – en andere VinylPlus-deelnemers – onmogelijk om een bedrijfszekere planning met investeringen voor de langere termijn te maken. Daar komt bij dat recycling de beste en duurzaamste oplossing is voor oude kozijnen. Alternatieve oplossingen als afvoeren naar een stortplaats of verbranden zijn niet duurzaam en daardoor maatschappelijk en economisch onacceptabel. VEKA CEO Andreas Hartleif heeft dan ook al laten weten dat VEKA zich als onderneming en binnen de brancheverenigingen met alle kracht en overtuiging zal inzetten voor recycling met hergebruik van waardevol en onschadelijk recyclaat.

Voor de toekomst: Strategy 2025

Hoe de recyclingkwestie binnen de EU zal worden opgelost, is nog onduidelijk. Zeker is wel dat VEKA doelgericht blijft werken aan een duurzame toekomst. In Strategy 2025, het nieuwe beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, worden nieuwe ambities geformuleerd. Aan Strategy 2025 wordt nog gewerkt, maar de hoofdlijnen worden hieronder alvast gepresenteerd.