Accountmanager Fiona Hamberg: “Energiebespaarlening is aantrekkelijk voor VvE’s en particulieren.”

Nationaal Energiebespaarfonds maakt verduurzaming haalbaar

Accountmanager Fiona Hamberg: “Energiebespaarlening is aantrekkelijk voor VvE’s en particulieren.”

Hoe sneller Nederland verduurzaamt, hoe beter. Het Nationaal Energiebespaarfonds bevordert deze ontwikkeling door aan woningeigenaren en VvE’s leningen voor verduurzamende maatregelen te verstrekken, met gunstige voorwaarden en een aantrekkelijke rente. Fiona Hamberg, accountmanager bij het fonds, vertelt hoe dat werkt.

Het Nationaal Energiebespaarfonds bestaat sinds 2014. De Rijksoverheid, de Rabobank, de ASN Bank en de Council of Europe Development Bank (CEB) hebben het fonds gevuld tot inmiddels 600 miljoen euro. Uit het fonds worden Energiebespaarleningen verstrekt voor verduurzaming van particuliere grondgebonden woningen en appartementencomplexen van VvE’s met meer dan 10 appartementsrechten. “Als accountmanager is het mijn taak om brede bekendheid te geven aan de Energiebespaarlening. We willen bereiken dat iedere woningeigenaar zich realiseert dat het verduurzamen van zijn woning bereikbaar is. En dat men weet dat de Energiebespaarlening een aantrekkelijke mogelijkheid is om de investering te financieren.”

Particulieren: leencheck

Op www.energiebespaarlening.nl/particulieren/ vindt de particulier de verduurzamende maatregelen die voor financiering in aanmerking komen. “Plaatsen van nieuwe kunststof kozijnen in combinatie met HR-glas is er daar een van. Welke isolatiewaarden hierbij minimaal gehaald moeten worden en hoe je dat aantoont, staat precies beschreven.”
De particulier kan op de site de Leencheck doen. “Je geeft aan welke maatregelen je wilt uitvoeren en hoeveel je daarvoor wilt lenen. Daarnaast verstrek je gegevens over het huis, het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Als je voor de Energiebespaarlening in aanmerking komt, wordt meteen aangegeven wat de looptijd, de rente en de maandlasten zijn. Je kan dan gelijk de lening aanvragen.” Het is een duidelijke, digitale aanvraagprocedure met diverse voordelen. “De rente is aantrekkelijk. Je hoeft je hypotheek niet aan te passen en hebt geen notaris nodig. En je smeert de investering over een langere termijn uit. Met de lagere energielasten profiteer je meteen van de besparing.”

VvE’s: begeleid traject

Voor VvE’s is de aanvraagprocedure anders ingericht. “Het VvE-bestuur krijgt hierbij begeleiding omdat de besluitvorming bij VvE’s anders en complexer is dan bij particulieren.” Verplicht onderdeel van de aanvraagprocedure is het VvE Energieadvies op maat, dat de VvE door een externe deskundige laat opstellen. “Dit advies geeft een objectief beeld van wat er nodig is om de energievraag van het gebouw te beperken. Het geeft duidelijkheid over de mogelijke maatregelen, de kosten daarvan én de te behalen besparingen. Hoe eerder het Energieadvies er is, hoe beter. Het VvE-bestuur kan dan met de leden in gesprek gaan over de te nemen maatregelen.”

Voor de besluitvorming is een goede financiële afweging van groot belang. “De relatief beperkte kosten van lenen enerzijds moeten worden afgewogen tegen de opbrengsten van verduurzaming en het effect op het onderhoud anderzijds. Verduurzaming verandert het financiële plaatje, onder meer voor wat betreft de kosten van collectief onderhoud, vermijdbaar onderhoud en individuele en collectieve energielasten.”

Meekijken over schouder VvE-bestuur

Wat is in de VvE-procedure de rol van het Nationaal Energiebespaarfonds? “Wij adviseren de VvE niet over de te nemen maatregelen; particulieren overigens ook niet. Iedere aanvrager maakt zelf de afweging welke maatregelen hij wil nemen. We kijken wel mee over de schouder van het VvE-bestuur en stellen vragen die kunnen helpen om tot een goede besluitvorming te komen.”

Waarom is de Energiebespaarlening interessant voor VvE’s?

Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft in 2015 de VvE Energiebespaarlening toegevoegd. In 2018 waren al 120 leningen aan VvE’s verstrekt, voor een totaalbedrag van € 247 miljoen.

Rente en aflossingen stromen overigens weer terug in het fonds, zodat daarmee opnieuw Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt. “Het Nationaal Energiebespaarfonds is aantrekkelijk voor VvE’s. Er zijn namelijk weinig partijen waar een VvE kan lenen. Daarbij komt dat de Energiebespaarlening VvE’s de mogelijkheid geeft om hun ambities met het gebouw beter en sneller realiseren. Het geeft meer financiële slagkracht: onderhoudswerkzaamheden, waarvoor VvE’s geld reserveren, kunnen daardoor in combinatie met aantrekkelijk gefinancierde verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd.”

Extra mogelijkheden: SEEH-subsidie

Naast de financiering met de Energiebespaarlening kunnen zowel VvE’s als particulieren ook subsidie krijgen in het kader van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). “Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wij wijzen er mensen echter wel op, omdat dit interessante combinatiemogelijkheden biedt. Het is namelijk mogelijk om voor dezelfde maatregelen de Energiebespaarlening af te sluiten en daarnaast SEEH-subsidie te krijgen. Zo kan zowel de investering als het leenbedrag worden verlaagd. Er is wel een verschil in de vereisten: zo kan de SEEH-subsidie alleen worden aangevraagd voor minimaal twee energiebesparende maatregelen in de schil. De Energiebespaarlening kan daarentegen al voor één energiebesparende maatregel worden verstrekt.”

Groeimarkt

Hamberg en haar collega’s zien dat de belangstelling voor de Energiebespaarlening blijft groeien, in het bijzonder bij VvE’s. Voor iedereen die in opdracht van VvE’s of particulieren verduurzamende werkzaamheden uitvoert, heeft Hamberg een advies. “Ben je met een VvE of particulier in gesprek, wijs dan altijd op de mogelijkheid van de Energiebespaarlening, ook als je vermoedt dat ze die niet nodig hebben. Mensen kunnen dan zelf de keuze maken.” Wie meer wil weten over de Energiebespaarlening, kan contact opnemen met Fiona Hamberg: tel. 06-10 41 17 50, e-mail: f.hamberg@svn.nl.

Sinds kort worden ook voor verduurzaming van schoolgebouwen Energiebespaarleningen verstrekt. Deze mogelijkheid blijft hier verder buiten beschouwing.