Rien Wabeke: “Bouwkolom reageert positief op de fusie.”

Ketenstandaard Bouw en Techniek maakt vliegende start

Rien Wabeke: “Bouwkolom reageert positief op de fusie.”

In juli 2019 fuseerden STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie. De twee partners gingen verder onder de naam Ketenstandaard Bouw en Techniek. Directeur Rien Wabeke: “Het eerste jaar is omgevlogen. De groei zat er meteen in: we hebben zo’n 100 deelnemers erbij gekregen.”

Succesfactoren

Hoe verklaart Wabeke de groei? “Verschillende factoren spelen een rol. Om te beginnen zijn we een standaardisatie-organisatie die de hele keten bedient en daarin verbindingen legt.

Daardoor onderscheiden we ons duidelijk van kennisorganisaties.” De drie merken – de standaarden STABU, ETIM en DICO (voorheen SALES) STANDAARD – dragen ook bij aan het succes. “STABU bestaat 45 jaar, DICO STANDAARD 20 jaar en ETIM bijna 30 jaar. De laatste twee zaten al in de lift en STABU heeft de weg omhoog ook weer gevonden, mede dankzij de release van de laatste versie, die up-to-date en zeer stabiel is.” Wat ook meespeelt: “We hebben de relaties met brancheorganisaties en bedrijven aangehaald. Daardoor zijn deelnemers nadrukkelijker betrokken bij de zaken die nu spelen. Brancheorganisaties als BNA, Bouwend Nederland en Techniek Nederland zijn vertegenwoordigd in ons bestuur en onze commissies. We hebben na de fusie bijna 4.000 deelnemers, waaronder architecten, bestekschrijvers, bouwbedrijven, woningcorporaties en fabrikanten.”

Standaardisatie wordt steeds belangrijker

Ketenstandaard Bouw en Techniek wil nadrukkelijk uitstralen dat het een onafhankelijke, neutrale partij is. “Die onafhankelijkheid biedt onze deelnemers namelijk zekerheid. Een bedrijf dat investeert in de uitwisseling van informatie met onze standaarden, kan erop rekenen dat wij stabiliteit en continuïteit bieden, tegen relatief lage kosten.” Standaardisatie wordt bovendien steeds belangrijker. “Onze standaarden zorgen voor een gelijk speelveld voor alle partijen in de bouwkolom. Ieder kan voor zichzelf kijken welke mogelijkheden de standaarden bieden en hoe hij/zij die kan benutten.”

De standaarden sluiten bovendien aan bij internationaal gangbare standaarden of toepassingen. “De ETIM-standaard wordt in 22 landen gebruikt, vooral door de installatietechniek, maar ook steeds meer door de bouw. STABU sluit aan op de Building Smart Data Dictionary, wat belangrijk is voor Nederlandse architectenbureaus die aan internationale projecten werken.”

Standaarden aan elkaar knopen en uitbreiden

De standaarden die Ketenstandaard Bouw en Techniek beheert en actualiseert, bieden vele nieuwe toepassingsmogelijkheden. “Neem het digitaal bouwdossier, waarin standaarden met elkaar verbonden kunnen worden. Gegevens moeten dan conform de standaarden in de eerste fases in het dossier worden opgenomen: toegevoegd aan het BIM-model of de ontwerptekening. Met STABU specificeer je welke systemen in het gebouw zijn opgenomen, waaronder sloten bijvoorbeeld. Met een EAN-code identificeer je dan welk merk sloten in het gebouw zijn toegepast. Gaat een slot na 10 jaar kapot, dan vertelt de ETIM-code je welke technische specificaties het slot had. Met die informatie kan snel een vervangend slot worden gekozen.”

Een andere nieuwe toepassing wordt ontwikkeld in het DigiGo versnellingsproject Traceable bouwen. “Het betreft een systematiek waarmee je kan vastleggen welke materialen een bouwwerk bevat en wat de herkomst van elk materiaal is. Zo’n systematiek zou heel handig zijn geweest toen de vloer van een parkeergarage in Eindhoven inzakte. Dan had men direct geweten waar hetzelfde type vloeren nog meer was toegepast en had in die gebouwen meteen actie kunnen worden ondernomen.” Nog een voorbeeld: “Om de CO2-uitstoot terug te dringen hebben de overheid en de betonsector het Betonakkoord gesloten. Een van de afspraken is dat aan beton een score zal worden gegeven met een milieukostenindicator (MKI). Een lage score betekent een lage uitstoot. Deze MKI kan worden opgenomen in de STABU-systematiek zodat al in de ontwerpfase voor de gewenste soort beton kan worden gekozen.”

Digitalisatie faciliteren

De deelnemers van Ketenstandaard Bouw en Techniek zijn ervan doordrongen dat standaardisatie samenwerking vergemakkelijkt. “Wij zijn er om die standaardisatie te verzorgen, zodat onze deelnemers zich kunnen concentreren op waar zij goed in zijn: ontwerpen, afspraken maken over samenwerking, bouwen en produceren.” Digitalisatie is daarbij onmisbaar. “Wij beheren en actualiseren standaarden en zorgen er tevens voor dat bedrijven gebruikmakend van de standaarden informatie optimaal kunnen uitwisselen. Wij leveren daarvoor ook de taal aan, zodat partijen die verschillende software gebruiken toch optimaal kunnen communiceren.”

In het na de fusie uitgebrachte magazine De Keten staat een businesscase over het inkoopproces tussen een bouwbedrijf en een groothandel. “Gebruikmakend van de DICO STANDAARD als taal besparen beide partijen tijd en faalkosten.” Wabeke voegt er een recente businesscase aan toe: “Veel woningcorporaties hebben zich onlangs bij ons aangemeld. Zij sturen jaarlijks duizenden opdrachten naar onderhoudsbedrijven. Doordat ze dit nu met één standaard, de DICO STANDAARD, doen, besparen zij veel tijd. Hetzelfde geldt voor de onderhoudsbedrijven, doordat zij nu direct terugkoppeling kunnen geven aan de corporaties. Ook bewoners worden daar beter van.”

Communiceren met de deelnemers

Normaliter zou Ketenstandaard Bouw en Techniek direct contact hebben met deelnemers door presentaties te verzorgen tijdens bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten van de brancheorganisaties. “Door corona is dat nu niet mogelijk. We zijn daarom begonnen met het verzorgen van webinars. Hiermee bereiken we vaak dubbel zoveel mensen als met een fysieke bijeenkomst. Webinars hebben ook nog als voordeel dat ze teruggekeken kunnen worden. Dat werkt goed voor ons.”

Wat kunnen de deelnemers in de komende periode verwachten? “We werken continu aan de koppeling van de standaarden ETIM, DICO, NL/SFB, GS1/EAN en STABU. Hoge prioriteit heeft de verbetering van de aansluiting van STABU op BIM. Er wordt steeds meer aanbesteed op basis van prestatie-eisen, maar die eisen moeten wel naar specificaties worden vertaald. We verwachten daarmee binnen een half jaar een stuk verder te zijn.”