Hoe komt Nederland van gas los?

Hoe komt Nederland van gas los?

In 2050 moet de volledige gebouwde omgeving energieneutraal en aardgasloos

Op 1 februari jl. werd in Het Cultuurgebouw te Hoofddorp het Duurzaam Gebouwd Congres gehouden. Hier kwamen 532 deelnemers bijeen om van gedachten te wisselen over het centrale thema #VanGasLos.

Het doel is duidelijk: in 2050 moet de volledige gebouwde omgeving energieneutraal en aardgasloos zijn. Volgens bouwprofessionals is dit technisch gezien is gewoon haalbaar. De vraag is wel hoe we dit in Nederland gaan doen. Welke oplossingen en systemen zijn effectief en economisch aantrekkelijk? In welk tempo worden ze gerealiseerd? Wat wordt hierbij de rol van de overheid?

Het congres Duurzaam Gebouwd leverde natuurlijk niet het definitieve, eensluidende antwoord op die vraag, als dat al zou bestaan. Het congres maakte echter wel duidelijk hoeveel initiatieven er al worden ontplooid om de transitie te maken. Zo zijn er bouwers die alleen nog maar gasloze nieuwbouw plegen. Daarnaast komen bewoners in actie, bijvoorbeeld door samen met lokale ondernemers een duurzame oplossing voor de energievoorziening realiseren.

Gasloos: doel of middel?

Het congres was opgezet volgens de bekende formule: ’s ochtends belichtten keynotesprekers het centrale thema, waarna de deelnemers ’s middags in de workshops met elkaar de diepte ingingen. De bijdragen van Marnix Norder, voorzitter van Aedes, en John Nederstigt, wethouder van de gemeente Haarlemmermeer, werden door de deelnemers het hoogst gewaardeerd.

Norder benadrukte dat de woningcorporaties vooroplopen in verduurzaming van de meer dan 2 miljoen woningen die zij beheren en verhuren. Van gas los is zijns inziens geen doel op zich, maar een middel tot een hoger doel: een CO2-neutrale energievoorziening. Ook Nederstigt plaatste #VanGasLos in een breder perspectief: een prettige en gezonde woon- en werkomgeving zonder CO2 en zonder fijnstof, die wordt ingericht zonder schade toe te brengen aan de natuur.

Isoleren blijft noodzakelijk

Over de route naar een gasloze energievoorziening bestaan verschillen van inzicht. Er zullen prioriteiten worden gesteld. Alleen gasloze nieuwbouw plegen is een belangrijke stap die snel gezet kan worden. Verduurzaming van bestaande woningen vergt echter de nodige tijd, omdat ook rekening moet worden gehouden met investeringskosten en afschrijvingen op bestaande, nog goed functionerende systemen. Verder is er, los van het tempo, alle reden om speciale aandacht te besteden aan de thermische isolatie van de gevels van woningen en gebouwen. Terugbrengen van de warmtevraag blijft noodzakelijk, want het reduceert de CO2-uitstoot in situaties waar nog niet gasloos wordt verwarmd, terwijl het in gasloze woningen en gebouwen de energiebehoefte beperkt.

Thermisch én akoestisch isoleren

In de energieneutrale woon- en leefomgeving blijft effectieve thermische isolatie dus een belangrijke rol spelen. Daarnaast hangt de kwaliteit van de woon- en leefomgeving af van andere factoren. Woongenot, productiviteit en gezondheid van bewoners en werknemers worden immers ook beïnvloed door de mate waarin geluid woningen en kantoren kan binnendringen. Kunststof kozijnen met SOFTLINE 82 NL profielen van VEKA kunnen hier bijdragen aan complete, effectieve oplossingen. Met SOFTLINE 82 NL profielen kunnen enerzijds namelijk optimale thermische isolatiewaarden worden behaald, passend bij energieneutraal bouwen. Door de SOFTLINE 82 NL profielen te combineren met glas van 52 mm dik, is het anderzijds ook nog eens mogelijk om tot 46 dB geluidswering te realiseren, waarbij de thermische isolatie intact blijft. SOFTLINE 82 NL is hierdoor bij uitstek geschikt voor toepassing in drukbevolkte en geluidsbelastende omgevingen en locaties in de nabijheid van vliegvelden en treinstations.