BouwConnect Bibliotheek maakt ontwerpen eenvoudiger

BouwConnect Bibliotheek maakt ontwerpen eenvoudiger

Wim Sitsen: “Aan alle informatiebehoeften in ontwerptraject wordt voldaan”

Professionals die betrokken zijn bij het ontwerptraject, maken steeds vaker gebruik van de BouwConnect Bibliotheek. Deze platformonafhankelijke BIM-database bevat volledig gespecificeerde bouwdelen van honderden fabrikanten. De Twee Snoeken Software, het bureau dat de BouwConnect Bibliotheek ontwikkelde, blijft de database uitbreiden met informatie én nieuwe gebruiksvriendelijke toepassingen.

In opdracht van VEKA ontwikkelt De Twee Snoeken Software nu een tool waarmee architecten alle benodigde productinformatie over SOFTLINE 82 NL profielen direct in hun ontwerp- en besteksoftware kunnen opnemen. Wim Sitsen, senior accountmanager van De Twee Snoeken Software, vertelt wat deze tool zo handig maakt.

Van oriënteren tot definitief ontwerp

“De nieuwe tool die De Twee Snoeken voor VEKA ontwikkelt, gaat voorzien in de informatiebehoefte van alle disciplines die bij het ontwerptraject betrokken zijn”, zegt Sitsen. “De ontwerpend architect kan zich een beeld vormen van de SOFTLINE 82 NL profielserie. Op de site van VEKA vindt hij zowel beelden van de afzonderlijke profielen als referentiefoto’s die laten zien hoe de profielen in de praktijk zijn toegepast.”

De bouwkundig tekenaar kan aan de slag met het overzichtsblad. Het bevat voorgedefinieerde sjablonen, waarbinnen de kozijnen kunnen worden geconfigureerd. “De profielen worden in 2D, 3D en doorsneden weergegeven. Deze tekeningen kunnen direct worden gedownload. De tool herkent het pakket waarin de tekenaar werkt en exporteert het juiste formaat, bijvoorbeeld ARKEY en Adomi, 2D AutoCAD in DWG en in DXF, IFC en Revit. Fouten en faalkosten worden hierdoor teruggebracht omdat steeds binnen het door VEKA gedefinieerde bereik wordt gewerkt. De tekenaar kan onder meer de gewenste glassoort kiezen en de maten aanpassen. Wanneer de maten worden aangepast, veranderen de U-waarden automatisch mee.”

Gebruiksvriendelijk

De bouwfysicus gebruikt het door de tekenaar uitgewerkte ontwerp om te beoordelen of wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit. Wanneer vervolgens de calculator zijn werk heeft gedaan en het definitief ontwerp en de bestektekeningen zijn gemaakt, kan de bestekschrijver aan het werk. “De bestekschrijver kan de bestekgegevens van VEKA exporteren naar het eigen besteksysteem, bijvoorbeeld STABU 2 of OSF.” Voor de verwerkers van VEKA profielen is de tool ook interessant. “Door het kozijn te configureren kunnen ze aan de hand van de afmetingen berekenen hoeveel strekkende meter profiel ze nodig hebben.” Met de tool komt alle productinformatie over SOFTLINE 82 NL beschikbaar. “Ook rapporten en attesten zijn te downloaden. De tool is gebruiksvriendelijk: iedereen kan ermee werken.”

BouwConnect Bibliotheek: groot en groeiend bereik

De tool van VEKA wordt gevoed vanuit de BouwConnect Bibliotheek, waar partijen in de bouwkolom steeds intensiever gebruik van maken. “In 2015 hadden we 1,2 miljoen raadplegingen en in het eerste halfjaar van 2016 is de bibliotheek al 1,9 miljoen keer geraadpleegd. De BouwConnect Bibliotheek is voortdurend in ontwikkeling. Hij wordt steeds uitgebreid en geactualiseerd. Maandelijks vindt een update plaats. In het najaar krijgt de bibliotheek een nieuwe interface en wordt de zoekfunctie met visuele elementen nog gebruiksvriendelijker gemaakt. De bibliotheek is dan ook te raadplegen via een tablet waardoor de reikwijdte nog groter wordt”.

WoonConnect: van ontwerp tot consument

De bibliotheek wordt ook ingezet als leverancier van productinformatie voor WoonConnect, een nieuwe tool waarmee consumenten/bewoners zelf kunnen bepalen hoe hun woning eruit gaat zien. Bij elke wijziging worden de consequenties voor kosten/huur en energie direct getoond, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. WoonConnect wordt inmiddels door steeds meer aannemers en corporaties gebruikt bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.”