artin Grundmann, systeemadviseur VEKA AG: “WINDOPLAN is handige rekentool voor windbelasting”

“WINDOPLAN is handige rekentool voor windbelasting”

Martin Grundmann, systeemadviseur VEKA AG:

“WINDOPLAN is handige rekentool voor windbelasting”

Windbelasting kan problemen veroorzaken bij gevelelementen. Volgens Martin Grundmann, systeemadviseur van VEKA AG, kunnen die gemakkelijk worden voorkomen. “Twee factoren zijn hierbij van belang: goed samenspel tussen opdrachtgever en architect én het maken van correcte berekeningen. VEKA ondersteunt met advies en de rekentool WINDOPLAN.”

Grundmann biedt technische ondersteuning in diverse Europese landen, waaronder Nederland. “Dit houdt onder meer in dat ik architecten adviseer en eindgebruikers bezoek. Allereerst ben ik er echter voor onze klanten. Voor hen verzorg ik bijvoorbeeld de technische documentatie die zij in projecten aan architecten voorleggen.”

Ontwerpen

“Uit de projecten van onze Nederlandse klanten zijn mij niet veel problemen door windbelasting bekend”, zegt Grundmann. “Dat wijst op een goede voorbereiding!” Waar draait het in de voorbereiding om? “Om te beginnen moet worden uitgegaan van de juiste windbelasting. De gedetailleerde windzoneverdeling voor Nederland is hierbij een belangrijk hulpmiddel. In veel gevallen zal de architect of ontwerper echter zelf de windbelasting aangeven, die dan het uitgangspunt vormt voor de berekeningen en vervolgens voor de detaillering van het gevelelement.”

Berekening: speciale aandacht voor hoekgebieden

Bij de berekeningen vragen de hoeken van een gevel bijzondere aandacht. “Op de hoeken staan kozijnen niet alleen bloot aan de druk van de wind, maar hebben ze voor een deel ook met verhoogde zuigkracht te maken.” Grundmann verduidelijkt het met een voorbeeld. “Hetzelfde zie je bij een rijdende vrachtwagen. Waar de trailer zich direct achter de cabine bevindt, wordt het dekzeil teruggetrokken, terwijl het zeil slechts enkele meters verder tegen de trailer aan wordt gedrukt.”

Rekentool WINDOPLAN

Voor het uitvoeren van complexe windbelastingsberekeningen biedt VEKA een handige tool aan: WINDOPLAN. “De kozijnfabrikant kan in deze software alle gegevens over gebouwhoogte, windzone e.d. invoeren. Het te installeren element wordt geschetst in het programma. Als het kozijn extra versterking nodig heeft, verschijnt op het scherm een signaal. Vervolgens kan men dan de staalversterking selecteren die het kozijn de juiste stabiliteit geeft. In principe verandert het kunststof profiel niet en kan worden volstaan met een aangepaste staalversterking.”