Duurzaamheidskorrels

Vensters voor duurzaam bouwen en modernisering

Bij nieuwbouw en modernisering is duurzaamheid tegenwoordig een essentieel aspect. De ramen zijn bijzonder belangrijk. Naast hun uitstekende warmte-isolatie scoren moderne vinyl ramen ook punten voor hun energie- en materiaalbesparende productie. Bovendien kunnen ze na tientallen jaren gebruik vrijwel volledig worden gerecycleerd en gebruikt voor de productie van nieuwe ramen. Hun duurzaamheid wordt zo opnieuw aanzienlijk vergroot.

Inhoudsopgave

  • Duurzaamheid betekent: permanent levensvatbaar
  • De hele gebruikscyclus is belangrijk
  • Grondstofbesparende productie van ramen
  • Energie besparen met moderne ramen
  • Recycling sluit de cirkel

Duurzaamheid betekent: permanent levensvatbaar

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp geworden dat alle gebieden van het leven en de economie beïnvloedt. De nieuwbouw en renovatie van gebouwen of woningen vormen hierop geen uitzondering. Deskundigen benadrukken daarentegen het belang van duurzaam bouwen voor de bescherming van het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen. De beschikbare cijfers ondersteunen dit standpunt. Daaruit blijkt dat momenteel ongeveer 38% van de wereldwijde CO uitstoot2 kan worden toegeschreven aan de bouwsector; voor Duitsland is dat 14%.

Duurzaamheid
Duurzaamheid

Een oud concept

Hoewel het begrip duurzaamheid zeer actueel is, is het geenszins nieuw. Het werd voor het eerst duidelijk geformuleerd in de 18e eeuw voor de bosbouw. Volgens dit principe is het beheer van een bos duurzaam als er slechts evenveel hout wordt gekapt als er in dezelfde periode weer aangroeit - d.w.z. dat het bomenbestand op lange termijn niet afneemt. In het algemeen betekent dit dat alle natuurlijke hulpbronnen, het milieu en het klimaat slechts zoveel mogen worden gebruikt als zij op lange termijn aankunnen.

De hele gebruikscyclus is belangrijk

Duurzaamheid in de bouwsector betekent dus dat het gebruik van bijvoorbeeld een woongebouw zo weinig mogelijk grondstoffen verbruikt en zo weinig mogelijk klimaatschadelijke gassen uitstoot. Er moet ook rekening worden gehouden met de inspanning die nodig is om het huis te bouwen en met de productie van de verschillende bouwmaterialen en bouwelementen. En de duurzaamheidsbalans is pas echt compleet als rekening wordt gehouden met het lot van het gebouw en de onderdelen ervan na de sloop. Het voorbeeld van het raam als een van de belangrijkste bouwelementen is een goede illustratie van deze holistische benadering.

Levenscyclus van het vinylraam

Grondstofbesparende productie van ramen

Het hart van een raam is het raamprofiel. In het geval van plastic ramen bestaat het uit het polymeer PVC, dat op zijn beurt wordt gemaakt van aardolie en steenzout. Dankzij de moderne PVC-recycling is het echter steeds vaker mogelijk om af te zien van nieuw PVC en in plaats daarvan gerecycled materiaal van oude ramen te gebruiken - en dat zonder kwaliteitsverlies. Bij VEKA bedraagt het aandeel van dit duurzame gerecyclede materiaal in de profielproductie al 26 procent.

Ook bij de productie van het raamprofiel, de technisch veeleisende profielextrusie, kan veel voor duurzaamheid worden gedaan. Zo gebruikt VEKA in haar hoofdkantoor in Sendenhorst, Westfalen, regenwater om de machines en vers geëxtrudeerde profielen te koelen. Het water stroomt vervolgens door de eigen wetlandbiotoop van het bedrijf om te worden gezuiverd en opnieuw te worden gebruikt als koelwater. Deze grondstofbesparende cyclus bespaart ruim 136 miljoen liter water per jaar.

Ook het elektriciteitsverbruik bij VEKA is sinds 2005 door ondernemingsbrede initiatieven gehalveerd. Dit is vooral te danken aan geëngageerde medewerkers die altijd op zoek zijn naar nieuwe efficiëntiemogelijkheden, maar ook aan de grootschalige installatie van fotovoltaïsche systemen op de daken van de hallen.

VEKA Biotoop

Energie besparen met moderne ramen

Gebouwen zijn een belangrijke factor op de weg naar duurzaamheid, en ook hier vooral de ramen. Een vergelijking maakt dit heel duidelijk: in oude gebouwen waren eenvoudige ramen verantwoordelijk voor bijna de helft van het warmte-energieverlies, hoewel zij slechts ongeveer een tiende van de gebouwschil uitmaken. Moderne ramen beperken de ongewenste uitstroom van kostbare warmte tot een fractie - en besparen zo ook geld.

Grote ramen zijn ook om een andere reden de moeite waard. Door meer zonlicht in het gebouw te laten, zijn de kamers niet alleen helderder, maar ook warmer. Vooral ramen op het zuiden besparen dus veel energie tijdens het koude seizoen. En omdat ramen zo nodig kunnen worden verduisterd door rolgordijnen of rolluiken, is het ook heel gemakkelijk om te voorkomen dat ze te warm worden.

Winst van zonne-energie: moderne ramen laten zonnestraling binnen en verminderen tegelijkertijd het verlies van kostbare thermische energie.
Winst van zonne-energie: moderne ramen laten zonnestraling binnen en verminderen tegelijkertijd het verlies van kostbare thermische energie.

Recycling sluit de cirkel

Na tientallen jaren van goede dienst is een oud raam nog steeds waardevol. Ramen van alle kozijnmaterialen - hout, kunststof, aluminium - kunnen worden gerecycleerd en bijna volledig worden hergebruikt. Naast het warmte-isolerende, energiebesparende effect gedurende de lange levensduur is dit een van de belangrijkste aspecten voor de duurzaamheid van een raam.

Als pionier op het gebied van recycling heeft VEKA al in 1993 in Behringen, Thüringen, bewezen hoe goed de recycling van versleten ramen en deuren van kunststof werkt. Vandaag exploiteert het concern drie moderne, grotendeels geautomatiseerde recyclingbedrijven in heel Europa - naast de fabriek in Thüringen telkens één in Frankrijk en Groot-Brittannië.

In de drie fabrieken kan jaarlijks in totaal 100.000 ton ramen, deuren, rolluiken en PVC-productieresiduen worden verwerkt. Aan het einde van het recyclingproces is er zuiver PVC in de vorm van granulaat dat rechtstreeks kan worden gebruikt bij de productie van nieuwe kunststofprofielen voor ramen en deuren, maar ook voor andere producten.

Naast dit recyclaat worden ook metalen, glas en afdichtingsrubber teruggewonnen - deze materialen kunnen op hun beurt worden gerecycleerd. Het hele plastic raam kan zo bijna volledig worden gerecycleerd: De materiaalkringloop wordt gesloten en de productie van nieuwe kunststoframen wordt des te grondstofvriendelijker.

vinyl logo

Zichtbaar bewijs van duurzaamheid: VEKA was een van de eerste bedrijven met het Europese VinylVerified label.