VEKA AG

Colofon

Uitgever:

VEKA AG
Dieselstraße 8
D-48324 Sendenhorst


Telefoon: +49 (0) 2526 29-0
Fax: +49 (0) 2526 29-3710


E-mail: info@veka.com

Internet: www.veka.com

Bestuur: Andreas Hartleif (voorzitter), Pascal Heitmar, Josef L. Beckhoff, Elke Hartleif, dr. Werner Schuler

Voorzitter van de raad van commissarissen: Dr. Andreas W. Hillebrand

Statutaire vestiging: Sendenhorst

Amtsgericht Münster HRB 8282

Btw-nr.:
btw-identificatienummer volgens § 27a Duitse Wet op de Omzetbelasting:
DE 123995034

Copyright © 2004
Alle rechten voorbehouden

Alle gegevens op dit domain/deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming van de rechthebbende niet worden gebruikt. Links naar deze website mogen alleen naar de startpagina verwijzen, het weergeven van informatie van deze website op andere websites of media is niet toegestaan, met uitzondering van de persberichten en de daarin ter beschikking gestelde gegevens/afbeeldingen.

Contact e-mail: info@veka.com

Disclaimer

De auteurs zijn niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de ter beschikking gestelde informatie. De auteurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van materiële of ideële aard die voortvloeit uit het gebruik of het niet-gebruik van de geboden informatie of door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, in zoverre geen sprake is van grove nalatigheid of opzettelijkheid door de auteurs. Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (“links”), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteurs vallen, kunnen deze uitsluitend aansprakelijk worden gesteld in het geval dat zij hiervan inhoudelijk kennis hadden en het hen technisch gezien en redelijkerwijs mogelijk was het gebruik te verhinderen in het geval van inhoud die in strijd is met de wet. Voor verdergaande inhoud en met name schade die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie is alleen de aanbieder van deze website(s) aansprakelijk en niet degene die via links uitsluitend daarnaar verwijst. Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van deze website. Indien en in zoverre delen of bepaalde formuleringen van deze tekst niet, niet meer, of niet volledig voldoen aan de geldende wetgeving, blijven de overige delen van het document voor wat betreft inhoud en geldigheid onverminderd van toepassing.