VEKA AG

Bestekteksten

Templates voor technische inleidingen en bestekteksten

Bestekteksten en technische inleidingen vormen belangrijke onderdelen van een aanbesteding. Hierin zijn de eisen met betrekking tot onder andere statica, warmte-isolatie, geluidsisolatie en inbraakpreventie vastgelegd, maar ook montage- en kwaliteitseisen. VEKA AG doet zijn uiterste best deze teksten voortdurend bij te werken en up-to-date te houden. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van deze voorbeeldteksten voor aanbestedingen voor eigen risico van de gebruiker is. Het gebruik van deze templates voor aanbestedingen is uitsluitend op uw verantwoordelijkheid. U dient zelf te controleren of de teksten op de desbetreffende situatie van toepassing zijn, aangezien VEKA AG hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.