VEKA AG

Algemene lever- en inkoopvoorwaarden

VEKA kwaliteit

Op alle leveringen en bestellingen van VEKA AG zijn de volgende Algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden van toepassing: