VEKA AG

Colofon

Uitgever:

VEKA AG
Dieselstraße 8
D-48324 Sendenhorst


Telefoon: +49 (0) 2526 29-0
Fax: +49 (0) 2526 29-3710


E-mail: info@veka.com

Internet: www.veka.com

Bestuur: Andreas Hartleif (voorzitter), dr. Andreas W. Hillebrand (plaatsvervangend voorzitter), Bonifatius Eichwald, Elke Hartleif, dr. Werner Schuler

Voorzitter van de raad van commissarissen: Ulrich Weimer

Statutaire vestiging: Sendenhorst

Amtsgericht Münster HRB 8282

Btw-nr.:
btw-identificatienummer volgens § 27a Duitse Wet op de Omzetbelasting:
DE 123995034

Copyright © 2004
Alle rechten voorbehouden

Alle gegevens op dit domain/deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming van de rechthebbende niet worden gebruikt. Links naar deze website mogen alleen naar de startpagina verwijzen, het weergeven van informatie van deze website op andere websites of media is niet toegestaan, met uitzondering van de persberichten en de daarin ter beschikking gestelde gegevens/afbeeldingen.

Contact e-mail: info@veka.com
Privacybeleid

Het gebruik van onze website is mogelijk zonder het aangeven van persoonsgerelateerde gegevens. Een uitzondering hierop vormt het gedeelte dat bestemd is voor VEKA-partners dat via een paswoord toegankelijk is. Voor zover u ons op onze website vrijwillig of in het kader van een registratie voor het gedeelte voor VEKA-partners persoonlijke gegevens (bv. naam, adres of e-mailadres) meedeelt worden deze gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Alle in het kader van deze online-aanbieding ontvangen en verwerkte gegevens worden volgens § 5 BDSG (Duitse Federale Wet op de Gegevensbescherming) vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Wij registreren vanuit welke domeinen onze websitebezoekers komen. We analyseren deze gegevens ook om trends te herkennen en statistieken op te zetten. De gegevens worden echter daarna gedeletet. Deze website maakt gebruik van cookies. Op bepaalde delen worden zgn. Active X Controls gebruikt. Deze website bevat links naar andere websites. De rechthebbende van deze website is niet verantwoordelijk voor de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens of de content op deze websites. Mocht u vragen over of commentaar op ons privacybeleid hebben dan kunt u via info@veka.com contact opnemen.

Op deze website worden met behulp van technologieën van de firma etracker GmbH (www.etracker.de) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Met behulp van cookies herkent de server uw browser.
De door middel van de etracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en niet gecombineerd met persoonsgerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst worden herroepen .

Gebruik van permanente cookies 

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser. 

U kunt de installatie van cookies door het instellen van uw browsersoftware blokkeren; wij wijzen u echter op het feit dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website.

 

Disclaimer

De auteurs zijn niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de ter beschikking gestelde informatie. De auteurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van materiële of ideële aard die voortvloeit uit het gebruik of het niet-gebruik van de geboden informatie of door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, in zoverre geen sprake is van grove nalatigheid of opzettelijkheid door de auteurs. Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (“links”), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteurs vallen, kunnen deze uitsluitend aansprakelijk worden gesteld in het geval dat zij hiervan inhoudelijk kennis hadden en het hen technisch gezien en redelijkerwijs mogelijk was het gebruik te verhinderen in het geval van inhoud die in strijd is met de wet. Voor verdergaande inhoud en met name schade die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie is alleen de aanbieder van deze website(s) aansprakelijk en niet degene die via links uitsluitend daarnaar verwijst. Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van deze website. Indien en in zoverre delen of bepaalde formuleringen van deze tekst niet, niet meer, of niet volledig voldoen aan de geldende wetgeving, blijven de overige delen van het document voor wat betreft inhoud en geldigheid onverminderd van toepassing.